Brandventilation regler

Når der skal udføres brandventilationer eller OTV (overtryksventilationer), så er der en række regler og retningslinjer, der skal overholdes. Man skal ligeledes være certificeret iht. en række forskellige retningslinjer, og det er vi naturligvis hos Installationspartner.

OTV anlæg skal etableres efter DBI retningslinie 027, og skal CE-mærkes iht. Maskindirektivet. I Retningslinje 027 kræves det at automatisk brandventilation kun må udføres af personer som er certificeret iht. DBI retningsline 002, som samtidigt er ansat i firma som er godkendt iht. DBI retningslinje 001.

Automatisk brandventilations anlæg skal inden de afleveres til kunden og tilsluttes til ABA anlægget, inspiceres af eksternt firma, som er akkrediteret af DANAK.

OTV anlæg vil i fremtiden udgøre en fast detalje i byggerier over 22m da det er billigere at etablere end at have 2 uafhængige flugtvejstrapper, indregnet salgsprisen for de m2 som en ekstra trappe vil optage.

Brandventilation og OTV skal udføres efter DBI retningslinje 027 og skal inspiceres af hertil akkrediteret firma, hvorfor det er af største vigtighed at det projekteres og udføres med største omhyggelighed. Og da det er anlæg som har stor indflydelse på den øvrige bygningsfysik skal det indarbejdes i bygningen tidligt i processen.

Ændring i reglerne for installation af brandventalation

I august 2015 blev der lavet en revidering af reglerne for installation af brandventilationer.

- Vi har hos Installationspartner helt styr på, at vores brandventilationer altid bliver udført i henhold til den nyeste version af DBI retningslinje 027. Derudover samarbejder vi med det uvildige inspektionsselskab, RMG-Inspektion. De står for den endelige godkendelse af brandventilationen.
envelopephone