Teknik-entrepriser i Danmark?

Vi tilbyder at udføre dine installationsopgaver inden for VVS, Ventilation, CTS og køling mv. i totalentreprise, fra start til slut.
 - Vi afgiver tilbud ud fra bygningstegninger, og fremkommer heraf med løsningsforslag og pris. på installationsopgaver, VVS, Ventilation, CTS og køling mv.
 - Vi udfører skitseprojekter, til gennemgang med kunden og evt. dennes rådgiver.
 - Vi projekterer og tegner opgaven. i 2D og 3D.
 - Vi udfører opgaven med montører og underentreprenører fra mv. fra Danmark.
 - Vi Indregulerer og idriftsætter, og instruerer kunden i brug og vedligeholdelse.

At få installationer udført i en teknikentreprise eller en del-teknikentreprise har den fordel at kommunikation og ansvar samles ved én leverandør som sørger for at de enkelte installationer implementeres korrekt og at de placeres og indbygges i bygningen mest hensigtsmæssigt.

Installationspartner ApS. Arbejder efter konceptet at ”vi har det hele med” således at alle følgearbejder til vores installationer er indeholdt i vores entreprise, eller at vi redegør for hvad som skal udføres af andre entreprenører, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser under vejs.
Via vores faste samarbejdspartnere medtager og evt. samler vi gerne øvrige installationsfag i vores opgaver, bl.a:
 - El
 - CTS/BMS (Bygnings automatik og styring)
 - ABA (Automatisk brandalameringsanlæg)
 - Køling, som kræver autorisation
 - Blikkenslager
Så alle installationer er samlet ét sted ved én leverandør, og ansvaret herfor kun skal placeres ét sted.

Installationspartner ApS. forestår alle myndighedsforhold og godkendelser vedr. installationerne, og færdigmelder disse.

Vi tilbyder efterfølgende serviceaftaler og eftersyn, så driften og energiforbruget er optimalt.
envelopephone