Rådgivning og installation:

Brandventilation i hele Danmark – vi har styr på reglerne

Vi tegner og installerer skræddersyede ventilationsanlæg, som matcher alle lovkrav, og er i tæt kontakt med arkitekter og ingeniører gennem hele byggefasen.
Kontakt os i dag

Byggeri over 22 meter?
Overtryksventilering er billigere end to uafhængige flugtvejstrapper*

* Indregnet salgsprisen for de kvadratmeter, som en ekstra trappe vil optage.

Arkitekt eller byggerådgiver?

Hos Installationspartner arbejder vi tæt sammen med arkitekter og byggerådgivere. Vi analyserer aktuelle byggetegninger, og bidrager med relevant sparring. Dermed har du en kompetent samarbejdspartner ved din side gennem hele byggefasen.

Som arkitekt eller byggerådgiver kan du få glæde af vores indgående kendskab til byggebranchen, så du kan træffe de mest hensigtsmæssige valg. Vi holder os løbende opdateret om de nyeste krav til brandsikring, og lytter naturligvis til bygherres krav og ønsker.

Vores projekter

Vi har installeret brandinstallationsanlæg hos en lang række nationale og internationale kunder, og har erfaring med mange forskellige projekttyper. Vores installationer foregår i tæt samarbejde med AiRFORCE, som er vores rådgivende leverandør af ventilations-udstyr.

Vi har bl.a. udført brandventilation her:

A Place to, Esbjerg

430 boliger/hotel og café. 19 etager
læs mere

Stay Hotel Amager

80 hotellejligheder, 13 etager
læs mere

Bygning B Ørestaden

125 boliger, P-kælder og butikker
læs mere

Sfinxen, Islands Brygge

60 boliger, 11 etager
læs mere

Sådan fungerer automatisk brandventilation:

Fjerner røggasser

Nedkøler konstruktioner

Letter evakuering og slukning

Når et automatisk brandsikringsanlæg (ABA) opfanger røgudvikling, aktiveres ventilationsanlægget samtidig med at brandvæsnet alarmeres. Anlægget benytter overtryksventilering (OTV) til at suge ren og frisk luft ind i systemet, og blæse det ind i trappeskakter og øvrige flugtveje.

På samme tid ledes røg og forbrændingsprodukter gennem en anden skakt og videre til taget af bygningen, hvor den sendes ud i det fri. Denne metode sørger for at holde gange, trapper og elevatorer røgfri, så de kan benyttes som flugt- og indsatsveje. Røgen lukkes ud og frisk luft lukkes ind – sikkert og effektivt. 

Læs mere om generel brandbekæmpelse hos Beredskabsstyrelsen.

Her udfører vi automatisk brandventilation:

Etagebyggerier
P-kældre
Indkøbscentre
Lagerbygninger

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om hvad et samarbejde med Installationspartner kan betyde for dit kommende byggeprojekt.

Kontakt 
Tim Birk

Tlf: +45 2826 9289
Email: bj@i-plan.dk

Lovgivning og certificeringer

I Danmark stilles der høje krav til brandsikring og udstyr. Det samme gør sig gældende for de virksomheder, der arbejder med brandbekæmpelse. Hos Installationspartner udfører vi brandventilation iht. retningslinje 027 og gældende regler for brandventilation som beskrevet af DBI  (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut).
Hos Installationspartner sørger vi for, at vores brandventilationer altid udføres i henhold til den nyeste version af DBI retningslinje 027
Installationspartner er DBI-certificeret til projektering, montering, installation og service på mekaniske brandventilationsanlæg, og hjælper til enhver tid vores kunder med at overholde gældende regler fra brandmyndighederne. Det gælder både i forhold til korrekt installation af dine løsninger og lovpligtige eftersyn.
Vi samarbejder med det uvildige inspektionsselskab, RMG-Inspektion, som står for den endelige godkendelse af brandventilationen

Sådan løser vi opgaven:

Analyse

Vi analyserer bygningstegningerne og brand-strategirapporten (som er en del af byggetilladelsen).

Besigtigelse

Vi besigtiger eksisterende byggeri og analyserer mulige tiltag ’on site’.

Planlægning

Vi udarbejder præcise tegninger, som viser hvordan den automatiske brandventilation skal fungere og installeres.

Samarbejde

Vi samarbejder med specialiserede fagfolk for den mest kompetente rådgivning.

Udførelse

Vi stiller med et professionelt team, som udfører selve installationen af brandventilationen.

Afprøvning

Vi foretager en grundig afprøvning af hele systemet, og tester at alt fungerer efter forskrifterne.

Inspektion og godkendelse

Den endelige inspektion og godkendelse foretages af RMG-Inspektion (eksternt og uvildigt inspektionsselskab).

Vil du vide mere om brandventilation eller har du en konkret opgave?

Kontakt Installationspartner i dag

28 26 92 89bj@i-plan.dk

Regler og lovgivning for brandventilation

Ved udførelse af brandventilation eller OTV (overtryksventilationer) skal en række regler og retningslinjer være overholdt. Først og fremmest skal projekteringsvirksomheden have styr på certificeringerne, hvilket vi naturligvis har hos Installationspartner.

For OTV-anlæg gælder DBI retningslinje 027, hvilket bl.a. indebærer at anlægget skal CE-mærkes iht. maskindirektivet. Automatisk brandventilation kun må udføres af personer, som er certificeret iht. DBI retningslinje 002, og som ligeledes er ansat i et firma, som er godkendt iht. DBI retningslinje 001.


Det automatiske brandventilationsanlæg skal altid inspiceres af et eksternt firma, som er akkrediteret af DANAK, inden det kan overdrages til kunden og tilsluttes. Hos Installationspartner benytter vi RMG-Inspektion, som har DANAK-akkreditering.

Læs mere om reglerne for brandventilation her
homeapartmentpencilcloud-uploadcloud-downloadcloud-checkenvelopeenterfilm-playusersphoneconstructionbriefcase